Naujų automobilių registravimas

"AutoTyrimai" siūlo tiek paruoštas naudojimui statistikos ir analizės ataskaitas, tiek tarpinės paskirties duomenų bazės formato (VDR) ataskaitas apie Lietuvą, Latviją ir Estiją. Taip pat siūlomos ir konsoliduotos/integruotos Baltijos šalių regiono ataskaitos.

Statistikos ir analizės ataskaitos gali būti tiek standartinės, tiek individualizuotos pagal tam tikrus konkrečius reikalavimus. Pastarasis atvejis sutinkamas tuomet, kai taikomas unikalus (kliento pageidaujamas) rinkos apibrėžimas ir/arba klasifikacija, arba keičiamas ataskaitos formatas. Įprastinės (t.y. statinės) registravimo ataskaitos vis dažniau užleidžia vietą interaktyviosioms, kurios leidžia plataus masto individualizavimą ir kombinavimą įprastų parametrų bei pasirinktų skirtingų detalių ribose, o taip pat įvairiapusę analizę. Tai ypač svarbu turint omenyje integruotus trijų Baltijos šalių duomenis.

Lengvųjų automobilių mėnesinė registravimo statistika ir integruota interaktyvioji analizė (ARTRIA) - tai ataskaita, kuri pateikia registravimo statistiką, o taip pat sukinių lentelėmis pagrįstą pažangią analizę pagal šalį (LT, LV, EE, BŠ), metus (esami, praeiti ir dar iki 8 prieš tai einančių), mėnesį, automobilio tipą (AA, LKA), kategoriją (M1, M1G, N1, N1G), modelį, markę, klasę (segmentą), gamintoją, rinkos sektorių, registravimo statusą (R1, R1/0, R0, R0/1) ir didžiausią leistiną svorį; išskiriami populiariausi kiekvieno automobilių tipo modeliai; šalia verčių čia pateikiamos procentinės dalių ir pokyčių reikšmės; didelės individualizavimo galimybės kombinuojant duomenų laukus, naudojant filtrus ir rikiuojant duomenis.

Šalia to, galimos tokios registravimo detalės: nuosavas svoris, kėbulo tipas, degalų tipas, variklio darbinis tūris, variklio didžiausia galia, regionas (registravimo vieta), valdytojo (naudotojo/savininko) tipas, CO2 emisijos. Yra galimybė matyti trumpalaikio bei laikino registravimo operacijų apimtį.

Kalbant apie valdytojus - juridinius asmenis, čia siūlomi dalinis ir pilnas jų detalizavimas. Jeigu ir to dar mažai, galima turėti ir išsamią duomenų bazę su pilnu detalizavimu, pavadinimais ir įmonių kodais. Deja, tiek detalizavimai, tiek ir duomenų bazės galimi tik Lietuvai ir Latvijai.

Lengvųjų automobilių mėnesinė išregistravimo statistika ir integruota interaktyvioji analizė (ARTRIE) - tai specialioji ataskaita, iš esmės atspindinti naujų automobilių reeksportą, kuri pateikia išregistravimo statistiką, o taip pat sukinių lentelėmis pagrįstą pažangią analizę pagal šalį (LT, LV, EE, BŠ), automobilio tipą (AA, LKA), markę, modelį, įregistravimo mėnesį, išregistravimo mėnesį, įregistravimo-išregistravimo mėnesį, buvimo registre trukmę ir išregistravimo dalį nuo bendrosios registravimo apimties. Kadangi pilnas stebėjimo laikas trunka 121 dieną, ši ataskaita pateikiama su 3 mėn. vėlavimu, t.y. tiek, kiek trunka pagrindinis išregistravimo operacijų laikotarpis. Nepaisant to vis tiek yra galimybė matyti bei analizuoti dalinius duomenis už 3 pastaruosius mėn.

  Naujų lengvųjų automobilių registravimo ataskaitos (paruoštos naudojimui):
ARTRIA Mėnesinė registravimo statistika ir integruota interaktyvioji analizė
iap2 nuosavas svoris
iapA kėbulo tipas
iapB degalų tipas
iapC variklio darbinis tūris
iapD variklio didžiausia galia
iapE regionas (registravimo vieta)
iapF valdytojo (naudotojo/savininko) tipas
iapG CO2 emisijos
iapH išregistravimas (iki 121 d.)
apF1a valdytojų - juridinių asmenų dalinis detalizavimas* (tik Lietuva ir Latvija)
apF1b valdytojų - juridinių asmenų pilnas detalizavimas** (tik Lietuva ir Latvija)
apF2 valdytojų - juridinių asmenų išsami duomenų bazė*** (tik Lietuva ir Latvija)
ARTRIE Mėnesinė išregistravimo statistika ir integruota interaktyvioji analizė
ARTR-P1 Trumpalaikė rinkos raidos prognozė (2019 m.; lentelių forma)
ARTR-P5 Vidutinės trukmės rinkos raidos prognozė (2019-2021; lentelių forma)
DRKT Priėjimas prie detaliosios rinkos klasifikacijos ir jos taisyklių

  Naujų sunkvežimių ir autobusų registravimo ataskaitos (paruoštos naudojimui):
SRTRIA Mėnesinė registravimo statistika ir integruota interaktyvioji analizė
iap2 nuosavas svoris
iapA kėbulo tipas
iapB degalų tipas
iapC variklio darbinis tūris
iapD variklio didžiausia galia
iapE regionas (registravimo vieta)
iapF valdytojo (naudotojo/savininko) tipas
apF2 valdytojų - juridinių asmenų duomenų bazė*** (tik Lietuva ir Latvija)

* lizingas, nuoma, dileris, kita; ** lizingas, nuoma, dileris, smulkus/vidutinis verslas, stambus verslas, valstybinė/viešoji įstaiga; *** pilnas detalizavimas, pavadinimas ir įmonės kodas


Duomenų bazės formato (VDR) ataskaitos apima visas motorines transporto priemones: asmeninius automobilius (M1), lengvuosius komercinius automobilius (N1), autobusus ir mikroautobusus (M2&M3), sunkvežimius ir vilkikus (N2&N3), o taip pat mopedus, motociklus ir keturračius (L1-L7). Duomenys gali būti pateikti modelio ar markės lygmeniu ir apimti transporto priemonės kategoriją, registravimo statusą, didžiausią leistiną svorį. Papildomi duomenys, tokie kaip nuosavas svoris, kėbulo tipas, degalų tipas, variklio darbinis tūris, variklio didžiausia galia, valdytojo (naudotojo/savininko) tipas ir regionas (registravimo vieta) gali būti pateikti bet kuriam transporto priemonių tipui. Išregistravimo (iki 90/121 d.) požymis negalimas motociklams, tuo tarpu CO2 emisijos galimos tik lengviesiems automobiliams. Siūlomi mėnesiniai, ketvirtiniai ir metiniai duomenų vienetai. Yra galimybė gauti istorinius duomenis nuo 1995 m. imtinai (priklauso nuo transporto priemonės tipo ir šalies).

Duomenų bazės formato (VDR) ataskaitos galimos ir priekaboms bei puspriekabėms (O1-O4). Čia papildomi duomenys apima kėbulo tipą, valdytojo (naudotojo/savininko) tipą ir regioną (registravimo vietą).

  Naujų transporto priemonių registravimo duomenų bazės formato ataskaitos
Kodas Transporto priemonių tipas Duomenų lygmuo Duomenų vienetai
  Einamieji (ir istoriniai) duomenys:
RPMM  Asmeniniai automobiliai (M1)  modelis  mėnesiniai
RPMQ  ketvirtiniai
RPMY  metiniai
RPBY  markė  metiniai
RCMM  Lengvieji komerciniai automobiliai (N1)  modelis  mėnesiniai
RCMQ  ketvirtiniai
RCMY  metiniai
RCBY  markė  metiniai
RTMM  Sunkvežimiai & vilkikai (N2&N3)  modelis  mėnesiniai
RTMQ  ketvirtiniai
RTMY  metiniai
RTBY  markė  metiniai
RBMM  Autobusai & mikroautobusai (M2&M3)  modelis  mėnesiniai
RBMQ  ketvirtiniai
RBMY  metiniai
RBBY  markė  metiniai
RMMM  Mopedai, motociklai & keturračiai (L1-L7)  modelis  mėnesiniai
RMMQ  ketvirtiniai
RMMY  metiniai
RMBY  markė  metiniai
  Galimos detalės einamiesiems (ir istoriniams) duomenims:
AObM  nuosavas svoris  modelis  mėnesiniai
AObQ  ketvirtiniai
AObY  metiniai
AO1M  kėbulo tipas*  modelis  mėnesiniai
AO1Q  ketvirtiniai
AO1Y  metiniai
AO2M  degalų tipas  modelis  mėnesiniai
AO2Q  ketvirtiniai
AO2Y  metiniai
AO3M  variklio darbinis tūris  modelis  mėnesiniai
AO3Q  ketvirtiniai
AO3Y  metiniai
AO4M  variklio didžiausia galia  modelis  mėnesiniai
AO4Q  ketvirtiniai
AO4Y  metiniai
AO5M  regionas (registravimo vieta)  modelis  mėnesiniai
AO5Q  ketvirtiniai
AO5Y  metiniai
AO6M  valdytojo tipas  modelis  mėnesiniai
AO6Q  ketvirtiniai
AO6Y  metiniai
AO7M  CO2 emisijos**  modelis  mėnesiniai
AO7Q  ketvirtiniai
AO7Y  metiniai
AO8M  išregistravimas (iki 90/121 d.)***  modelis  mėnesiniai
AO8Q  ketvirtiniai
AO8Y  metiniai

* mopedams, motociklams & keturračiams - kategorija; ** tik lengviesiems automobiliams; *** išskyrus mopedus, motociklus & keturračius