Naujų automobilių registravimas

„AutoTyrimai“ siūlo tiek paruoštas naudojimui statistikos ir analizės ataskaitas, tiek tarpinės paskirties duomenų bazės formato (VDR) ataskaitas apie Lietuvą, Latviją ir Estiją. Galimos bet kurios konsoliduotos/integruotos Baltijos šalių ataskaitos.

Statistikos ir analizės ataskaitos gali būti tiek standartinės, tiek individualizuotos pagal tam tikrus konkrečius reikalavimus. Pastarasis atvejis būna tuomet, kai taikomas unikalus (kliento pageidaujamas) rinkos apibrėžimas ir/arba klasifikacija, arba keičiamas ataskaitos formatas. Klasikines (t.y. statines) registravimo ataskaitas išstūmė interaktyviosios, kurios leidžia plataus masto individualizavimą ir kombinavimą įprastų parametrų bei pasirinktų skirtingų detalių ribose, o taip pat įvairiapusę analizę. Tai ypač svarbu turint omenyje integruotus trijų Baltijos šalių duomenis.

Lengvųjų automobilių mėnesinė registravimo statistika ir integruota interaktyvioji analizė (ARTRIA) – tai ataskaita, kuri pateikia registravimo statistiką, o taip pat sukinių lentelėmis pagrįstą pažangią analizę pagal šalį (LT, LV, EE), metus (esami, praeiti ir dar iki 8 prieš tai einančių), mėnesį, automobilio tipą (AA, LKA), kategoriją (M1, M1G, N1, N1G), markę, markę ir modelį, klasę (segmentą), gamintoją, rinkos sektorių, kilmę, registravimo statusą (R1, R1/0, R0, R0/1) ir didžiausią leistiną svorį; išskiriami populiariausi kiekvieno automobilių tipo modeliai; šalia verčių čia pateikiamos procentinės dalių ir pokyčių reikšmės; didelės individualizavimo galimybės kombinuojant duomenų laukus, naudojant filtrus ir rikiuojant duomenis.

Galimos tokios papildomos registravimo detalės: nuosavas svoris, kėbulo tipas, degalų tipas, variklio darbinis tūris, variklio didžiausia galia, regionas (registravimo vieta), valdytojo (naudotojo/savininko) tipas, CO2 emisijos. Yra galimybė matyti trumpalaikio bei laikino registravimo operacijų apimtį.

Kalbant apie valdytojus – juridinius asmenis, čia siūlomi dalinis ir pilnas jų detalizavimas. Jeigu ir to dar mažai, galima turėti ir išsamią duomenų bazę su pilnu detalizavimu, oficialiais pavadinimais ir įmonių kodais. Deja, tiek detalizavimas, tiek ir duomenų bazės negalimi Estijai.

Lengvųjų automobilių mėnesinė išregistravimo statistika ir integruota interaktyvioji analizė (ARTRIE) – tai specialioji ataskaita, iš esmės atspindinti naujų automobilių reeksportą, kuri pateikia išregistravimo statistiką, o taip pat sukinių lentelėmis pagrįstą pažangią analizę pagal šalį (LT, LV, EE), automobilio tipą (AA, LKA), markę, markę ir modelį, įregistravimo mėnesį, išregistravimo mėnesį, įregistravimo-išregistravimo mėnesį, buvimo registre trukmę ir išregistravimo dalį nuo bendrosios registravimo apimties. Kadangi pilnas stebėjimo laikas trunka 121 dieną, ši ataskaita pateikiama su 3 mėn. vėlavimu, t.y. tol, kol vyksta didžioji dalis išregistravimo operacijų. Nepaisant to, vis tiek yra galimybė matyti bei analizuoti dalinius duomenis ir už 3 pastaruosius mėnesius.

  Naujų lengvųjų automobilių registravimo ataskaitos (paruoštos naudojimui):
ARTRIA Mėnesinė registravimo statistika ir integruota interaktyvioji analizė
iap1 didžiausias leistinas svoris
iap2 nuosavas svoris
iapA kėbulo tipas
iapB degalų tipas
iapC variklio darbinis tūris
iapD variklio didžiausia galia
iapE regionas (registravimo vieta)
iapF valdytojo (naudotojo/savininko) tipas
iapG CO2 emisijos
iapH išregistravimas (iki 121 d.)
apF1a valdytojų - juridinių asmenų dalinis detalizavimas* (tik Lietuva ir Latvija)
apF1b valdytojų - juridinių asmenų pilnas detalizavimas** (tik Lietuva ir Latvija)
apF2 valdytojų - juridinių asmenų išsami duomenų bazė*** (tik Lietuva ir Latvija)
ARTRIE Mėnesinė išregistravimo statistika ir integruota interaktyvioji analizė
ARTR-P1 Trumpalaikė rinkos raidos prognozė (2024 m. mėnesiais; lentelių forma)
ARTR-P3 Vidutinės trukmės rinkos raidos prognozė (2024-2026; lentelių forma)*****
DRKT Prieiga prie detaliosios rinkos klasifikacijos ir jos taisyklių

  Naujų sunkvežimių ir autobusų registravimo ataskaitos (paruoštos naudojimui):
SRTRIA Mėnesinė registravimo statistika ir integruota interaktyvioji analizė
iap1 didžiausias leistinas svoris
iap2 nuosavas svoris
iapA kėbulo tipas
iapB degalų tipas
iapC variklio darbinis tūris
iapD variklio didžiausia galia
iapE regionas (registravimo vieta)
iapF valdytojo (naudotojo/savininko) tipas
apF2 valdytojų - juridinių asmenų duomenų bazė**** (tik Lietuva ir Latvija)

* lizingas, nuoma, dileris, kita; ** lizingas, nuoma, dileris, smulkus/vidutinis verslas, stambus verslas, valstybinė/viešoji įstaiga; *** pilnas detalizavimas, oficialus pavadinimas ir įmonės kodas; **** oficialus pavadinimas ir įmonės kodas; ***** gali apimti ir grynąją vidaus paklausą ir/arba išskirtą prestižinį sektorių


Duomenų bazės formato (VDR) ataskaitos padengia visas motorines transporto priemones: asmeninius automobilius (M1), lengvuosius komercinius automobilius (N1), autobusus ir mikroautobusus (M2&M3), sunkvežimius ir vilkikus (N2&N3), o taip pat mopedus, motociklus ir keturračius (L1-L7). Duomenys gali būti pateikti modelio arba markės lygmeniu ir apima transporto priemonės kategoriją, registravimo statusą, didžiausią leistiną svorį. Papildomi duomenys, tokie kaip nuosavas svoris, kėbulo tipas, degalų tipas, variklio darbinis tūris, variklio didžiausia galia, valdytojo (naudotojo/savininko) tipas ir regionas (registravimo vieta) gali būti pateikti bet kuriam transporto priemonių tipui. Išregistravimo požymis negalimas motociklams, tuo tarpu CO2 emisijos galimos tik lengviesiems automobiliams. Siūlomi mėnesiniai, ketvirtiniai ir metiniai duomenų vienetai. Yra galimybė gauti istorinius duomenis nuo 1995 m. imtinai (priklauso nuo transporto priemonės tipo ir šalies).

Duomenų bazės formato (VDR) ataskaitos galimos ir priekaboms bei puspriekabėms (O1-O4). Čia papildomi duomenys apima kėbulo tipą, valdytojo (naudotojo/savininko) tipą ir regioną (registravimo vietą).

  Naujų transporto priemonių registravimo duomenų bazės formato ataskaitos
Kodas Transporto priemonių tipas Duomenų lygmuo Duomenų vienetai
  Einamieji/istoriniai duomenys:
RPMM  Asmeniniai automobiliai (M1)  markė ir modelis  mėnesiniai
RPMQ  ketvirtiniai
RPMY  metiniai
RPBY  markė  metiniai
RCMM  Lengvieji komerciniai automobiliai (N1)  markė ir modelis  mėnesiniai
RCMQ  ketvirtiniai
RCMY  metiniai
RCBY  markė  metiniai
RTMM  Sunkvežimiai & vilkikai (N2&N3)  markė ir modelis  mėnesiniai
RTMQ  ketvirtiniai
RTMY  metiniai
RTBY  markė  metiniai
RBMM  Autobusai & mikroautobusai (M2&M3)  markė ir modelis  mėnesiniai
RBMQ  ketvirtiniai
RBMY  metiniai
RBBY  markė  metiniai
RMMM  Mopedai, motociklai & keturračiai (L1-L7)  markė ir modelis  mėnesiniai
RMMQ  ketvirtiniai
RMMY  metiniai
RMBY  markė  metiniai
  Galimos detalės einamiesiems/istoriniams duomenims:
AObM  nuosavas svoris  markė ir modelis  mėnesiniai
AObQ  ketvirtiniai
AObY  metiniai
AO1M  kėbulo tipas*  markė ir modelis  mėnesiniai
AO1Q  ketvirtiniai
AO1Y  metiniai
AO2M  degalų tipas  markė ir modelis  mėnesiniai
AO2Q  ketvirtiniai
AO2Y  metiniai
AO3M  variklio darbinis tūris  markė ir modelis  mėnesiniai
AO3Q  ketvirtiniai
AO3Y  metiniai
AO4M  variklio didžiausia galia  markė ir modelis  mėnesiniai
AO4Q  ketvirtiniai
AO4Y  metiniai
AO5M  regionas (registravimo vieta)  markė ir modelis  mėnesiniai
AO5Q  ketvirtiniai
AO5Y  metiniai
AO6M  valdytojo tipas  markė ir modelis  mėnesiniai
AO6Q  ketvirtiniai
AO6Y  metiniai
AO7M  CO2 emisijos (WLTP, NEDC)**  markė ir modelis  mėnesiniai
AO7Q  ketvirtiniai
AO7Y  metiniai
AO8M  išregistravimas (iki 90/121 d.)*  markė ir modelis  mėnesiniai
AO8Q  ketvirtiniai
AO8Y  metiniai

* negalimas mopedams, motociklams & keturračiams; ** galimas tik lengviesiems automobiliams